Các dịch vụ khác:

 • Bảo vệ yếu nhân.
 • Bảo vệ nhà hàng khách sạn.
 • Dịch vụ an ninh cá nhân.
 • Tìm kiếm và xác minh.
 • Kiểm tra điều lệnh, phản ứng nhanh.
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ.
 • Tuần tra cơ động.
 • Bảo vệ khẩn cấp.
 • Kiểm tra 24/24.
 • Và các dịch vụ bảo vệ khác mà khách hàng có nhu cầu.

Đặc biệt dịch vụ huấn luyện và đào tạo vệ sỹ:

Đáp ứng những nhu cầu của khách hang nhằm xây dựng bộ phận bảo vệ, an ninh của quý khách, hoặc cập nhật các kiến thức thực tế và nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên về các kiến thức cơ bản như : PCCC, nghiệp vụ bảo vệ tại các cơ quan doanh nghiệp, thiết lập phương án tuần tra canh gác, phòng chống thất thoát tài sản, các loại mẫu biểu, sổ sách liên quan đến công tác bảo vệ, pháp luật ứng dụng trong công tác bảo vệ, kiến thức về sơ cấp cứu y tế, tai nạn, ứng cứu tình huống khẩn cấp, các đòn thế võ thuật tự vệ và chiến đấu, khống chế tội phạm, cách sử dụng các loại công cụ hỗ trợ, thiết bị an ninh và an toàn, hệ thống báo trộm, các kỹ năng giao tiếp ứng xử trong công tác bảo vệ, các phẩm chất cần có của người bảo vệ .v.v… Để ứng dụng vào công việc thực tế nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

 • Chính sách, chế độ, đường lối của Công ty.

 • Đạo đức, Bản lĩnh người Bảo vệ.

 • Kiến thức Pháp Luật.

 • Nghiệp vụ bảo vệ an toàn các mục tiêu (Các quy trình làm việc)

 • Võ thuật, Phòng chống cháy nổ.
 • Nghiệp vụ sơ cấp cứu thương.
 • Nghiệp vụ đặc biệt (Phòng chống đình công, Khủng bố)
 • Kỹ năng sử dụng các thiết bị hiện đại, công cụ hộ trợ.
 • Ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp