Project Details

Project Description

Công ty bảo vệ Ngự Lâm đảm nhận bảo vệ hệ thống ngân hàng MB ở thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 13 chi nhánh và 32 phòng giao dịch. Ngân hàng MB Kỳ Đồng là một trong những mục tiêu do Công ty bảo vệ Ngự Lâm đảm nhiệm. Với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động được đào tạo chuyên nghệp

Cong ty bao ve ngu lam

Hình ảnh một buổi diển tập cướp ngân hàng tại MB Kỳ Đồng